Badania naukowe

Badania medyczne to naukowe badania, które kształtują przyszłość medycyny poprzez pomoc w opracowaniu:

  • nowych leków;
  • udoskonalonych postaci starych leków;
  • nowych zastosowań dla starych leków.

Przed dopuszczeniem nowego leku do powszechnego stosowania firmy farmaceutyczne muszą bardzo dokładnie przebadać swoje leki eksperymentalne w ramach badań medycznych (zwanych również „badaniami klinicznymi”). Dane zebrane w ramach tego typu badań są dokładnie sprawdzane przez organy regulacyjne w krajach całego świata i dopiero wtedy nowe leki są zatwierdzane do wprowadzenia do obrotu.

Lekarze prowadzący badanie są zobowiązani do przestrzegania ścisłych zasad mających na celu ochronę bezpieczeństwa osób dobrowolnie uczestniczących w badaniach naukowych. Wszyscy badacze muszą przestrzegać szczegółowego planu, zwanego protokołem, w którym wyjaśniono wszystkie procedury badania i który przeszedł także ocenę niezależnej Komisji Bioetycznej (grupy osób) nadzorującej bezpieczeństwo wszystkich uczestników badania. Ponadto, przed włączeniem pacjentów do badania, badacze muszą dokładnie wyjaśnić danej osobie przebieg badania i udzielić odpowiedzi na wszelkie jej ewentualne pytania.

Uczestnictwo w badaniu naukowym jest dobrowolne, a osoby mogą się z niego wycofać w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Przyjmowanie badanego leku może przynieść uczestnikom korzyść albo nie.