O badaniu

70% osób zmagających się z atopowym zapaleniem skóry cierpi na atopowe zapalenie skóry o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

W badaniu ARCADIA oceniana jest skuteczność leku eksperymentalnego w zakresie łagodzenia objawów atopowego zapalenia skóry o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu u osób dorosłych i młodzieży. Do badania zostanie włączonych około 750 osób, które od co najmniej 2 lat zmagają się z atopowym zapaleniem skóry o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu i towarzyszącym mu świądem, a rekrutacja będzie prowadzona w Ameryce Północnej, w krajach Azji i Pacyfiku oraz w Europie.

Jeśli u uczestnika zaobserwowana zostanie odpowiedź atopowego zapalenia skóry i towarzyszącego mu świądu na leczenie w ramach badania, uczestnik może pozostać w badaniu przez około 60 tygodni i w tym czasie może być konieczne zgłoszenie się do ośrodka badawczego na co najmniej 16 wizyt. Jeśli okaże się, że występujące u uczestnika atopowe zapalenie skóry i towarzyszący mu świąd nie wykazują odpowiedzi na badane leczenie, uczestnictwo potrwa około 28 tygodni i możliwe, że w tym czasie będzie trzeba zgłosić się do ośrodka badawczego na co najmniej 8 wizyt.

Kwalifikujący się uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z lekiem eksperymentalnym. Wszystkie wizyty lekarskie, oznaczenia laboratoryjne, testy i procedury związane z badaniem będą zapewniane uczestnikom nieodpłatnie.

Udział w tym badaniu jest dobrowolny, a uczestnik może zdecydować się nie przystępować do badania albo opuścić je w dowolnym momencie.

Arkadia (z mitologii greckiej) oznacza każde miejsce, zarówno rzeczywiste jak i istniejące w świecie wyobraźni, które oferuje spokój i prostotę. Arkadia to górzysta kraina starożytnej Grecji, która według tradycji słynęła z łagodności mieszkańców i była opiewana przez poetów jako miejsce kojarzące się z naturalną zjawiskowością i harmonią. To oddaje wyobrażenie ulgi i uwolnienia od objawów.