Privacybeleid

PRIVACY- EN VEILIGHEIDSBELEID

Revisie 6-12-19

Privacybeleid

In dit Privacy- en veiligheidsbeleid (Privacybeleid) wordt uitgelegd hoe de gegevensbeheerders, gegevensverwerkers en sub-verwerkers en/of de eigenaars en gebruikers van deze website (ook aangeduid als “we/wij” of “ons/onze” in dit Privacybeleid), elk binnen hun respectievelijke definities, functies en autoriteiten, de informatie die u over uzelf geeft in het screenergedeelte van deze website verzamelt en eventueel gebruikt, en wat de ondernomen stappen zijn ter bescherming van de privacy en veiligheid van die informatie. Dit beleid is NIET van toepassing op informatie die wordt verzameld via deze website maar die op geen enkele manier uw identiteit vrijgeeft, zoals samengevoegde informatie over groepen (in plaats van personen), die we kunnen gebruiken om waarschijnlijke trends of geografische groepen te laten zien.

Overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, en/of waar andere contractuele elementen dit vereisen, zorgen we ervoor dat personen gebruik kunnen maken van alle toepasselijke informatierechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die door u via deze website kan worden ingediend, inclusief maar niet beperkt tot het recht op inzage en correctie, het indienen van een klacht, het maken van bezwaar tegen de verwerking van gegevens, het verzoeken om verwijdering van gegevens, het beperken van bepaalde omstandigheden van gegevensverwerking, het aanvragen van informatie en het verder verduidelijken van de categorieën van gegevens die verzameld en overgedragen zijn bij het gebruik van deze website.

Door gebruik te maken van de screenerwebsite, gaat u akkoord met de gegevenspraktijken die in deze verklaring worden beschreven. Gebruik de screenerwebsite niet als u niet akkoord gaat met de voorwaarden die in dit Privacybeleid worden beschreven.

Verzamelde informatie

Om te bepalen of u voorlopig in aanmerking komt voor een klinisch onderzoek waarvoor we potentiële patiënten identificeren, of om een klinisch onderzoekscentrum in uw omgeving te kunnen vinden, vragen wij u ons te voorzien van informatie over uzelf.

De persoonlijke informatie die we over u verzamelen, kan onder meer bestaan uit uw naam, e-mailadres, fysiek adres en/of telefoonnummer, evenals bepaalde andere persoonlijke informatie, zoals de beperkte gezondheidsinformatie die noodzakelijk is om te bepalen of u een geschikte kandidaat bent voor mogelijke inschrijving in dit klinisch onderzoek. Wij streven alleen naar gezondheids- en andere persoonlijke informatie die relevant is voor dit klinisch onderzoek.

Opslag van informatie

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers die gebruikmaken van technologie van de volgende generatie die ontworpen is voor het behoud van een beveiligde omgeving. Hoewel alle redelijke stappen worden ondernomen om onbevoegd(e) toegang, gebruik en verandering van persoonlijke informatie te voorkomen, kunnen wij de absolute veiligheid van dergelijke informatie niet garanderen. Houd er rekening mee dat geen enkele methode voor overdracht via internet of elektronische opslag 100% veilig is.

Toegang tot informatie

Als bepaald is dat u een geschikte kandidaat kunt zijn voor het klinisch onderzoek waarin u geïnteresseerd bent, zullen uw gegevens worden vrijgegeven aan het klinisch onderzoekscentrum dat u heeft gekozen. Het is ook deels toegankelijk voor gecontracteerde partijen en contactcoördinatoren die rechtstreeks met de deelnemende klinische onderzoekscentra samenwerken. In elk geval zullen de gegevens alleen worden gehanteerd door bevoegde personen die training met betrekking tot beveiligings- en nalevingsmaatregelen voor persoonlijke informatie hebben ondergaan.

Openbaring van informatie

Uw persoonlijke informatie kan worden geopenbaard indien en voor zover vereist door wetgeving, gerechtelijk bevel of andere overheidsbevelen, en kan worden gebruikt of geopenbaard voor de specifieke doeleinden waarvoor ze verzameld zijn en zoals toegestaan door de wet. Zoals hierboven vermeld, zal uw contactinformatie en andere persoonlijke informatie (indien verzameld via geautoriseerde verzending door u) worden verzonden naar het deelnemende klinische onderzoekscentrum dat u heeft gekozen als blijkt dat u een geschikte kandidaat bent voor het klinisch onderzoek. Dit vindt automatisch plaats na uw verzending van informatie; de screenerwebsite zal het onderzoekscentrum via e-mail en/of directe overdracht automatisch informeren over uw interesse in deelname aan het klinisch onderzoek.

Onze website(s) kan ook Google Analytics gebruiken om informatie te verzamelen over het aantal bezoekers dat we ontvangen, uit welk algemene geografische gebied ze komen en hoe ze gebruikmaken van onze website(s). De resultaten helpen ons de verleende diensten te verbeteren. Alle gegevens die door ons via Google Analytics worden verkregen, bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie en worden niet terug overgedragen aan Google.

Hoewel dit privacybeleid uw via de door ons uitgevoerde screenerwebsite verzonden persoonlijke informatie beheert, dient u er rekening mee te houden dat bij overdracht van uw persoonlijke informatie aan anderen, zoals voorzien in dit Privacybeleid, deze niet meer wordt beheerd door dit Privacybeleid; in plaats daarvan wordt deze beschermd door de individuele beleidslijnen, praktijken en toepasselijke wet- en regelgeving van het deelnemende klinisch onderzoekscentrum.

Behalve voor gebruik en overdracht van hierboven vermelde informatie, zullen er geen persoonsgegevens van welke aard dan ook worden verkocht of gebruikt op enige andere wijze dan in overeenstemming met de hierin beschreven voorwaarden.

Bewaring van informatie

Alle informatie die door ons wordt opgeslagen, zal tot beëindiging van het onderzoek worden bewaard op onze beveiligde servers. Zodra de studie afgelopen is, zal alle potentiële patiëntinformatie die is verstuurd als onderdeel van het online screeningsproces worden vernietigd, tenzij de bewaring van dergelijke informatie voorafgaand aan de verzending is goedgekeurd.

Gebruik van cookies

Onze websites en/of screenerpagina's maken gebruik van sessiecookies, stukjes informatie of markeringen die de webserver naar uw computer stuurt als u onze website(s) bezoekt. Sessiecookies worden verstuurd bij uw aankomst op onze website om aanvullende functionaliteit en gebruiksgemak bij het invullen van formulieren mogelijk te maken. De soorten sessiecookies die we gebruiken vervallen doorgaans bij afmelding of kort daarna. In elk geval worden er geen permanente of eeuwigdurende cookies gebruikt of geplaatst op uw apparaat.

Als u doorgaat met het gebruik van deze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden. Als u deze sessiecookies niet wilt accepteren, gebruik deze website dan niet. U kunt cookies ook te allen tijde beheren via uw browserinstellingen. Om te weten te komen hoe u cookies kunt beheren, gaat u naar www.aboutcookies.org, kiest u vervolgens “How to control/delete cookies” en volgt u de instructies voor uw browser.

Verwijdering van informatie

U kunt vragen om verwijdering van uw informatie uit onze database voorafgaand aan de uiteindelijke vernietiging. Als uw informatie al is doorgegeven aan het onderzoekscentrum, moet u rechtstreeks contact met hen opnemen om alle verzonden informatie uit hun database te laten verwijderen.

Stuur een e-mail naar Privacy@xfactoradvertising.com om een verzoek te doen voor verwijdering van uw informatie of om uit onze database te worden gehaald.

(Geef uw naam, de onderzoeksnaam en de geschatte datum waarop u voorlopig in aanmerking kwam voor het onderzoek aan.)

Voor alle verzoeken met betrekking tot het uitoefenen van informatierechten, toegang tot gegevens, categorieën van verzamelde gegevens of het indienen van klachten kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

  • Via e-mail: Data.Privacy@xfactoradvertising.com
  • Per fax: 503-235-6572, t.a.v.: functionaris voor gegevensbescherming
  • Per brief: 4242 SE Milwaukie Ave., Portland Oregon 97202, VS

*Geef uw naam, de onderzoeksnaam en de geschatte datum waarop u voorlopig in aanmerking kwam voor het onderzoek aan.

Wetten voor gegevens-/informatiebescherming.

Wij voldoen aan de naleving van de principes van het EU-VS-privacyschild. We zijn toegewijd aan onderwerping van alle persoonsgegevens uit lidstaten in de Europese Unie (EU) aan de toepasselijke principes binnen het raamwerk van het privacyschild. Bezoek voor meer informatie over het raamwerk van het privacyschild het Privacy Shield van het Amerikaanse Department of Commerce op https://www.privacyshield.gov

We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die we ontvangen en daaropvolgende overdracht ervan naar gecontracteerde en bevoegde externe partijen, zoals hierin beschreven. We streven ernaar om voor alle verdere overdrachten van persoonsgegevens uit de EU te voldoen aan de principes van het privacyschild.

Naleving onafhankelijke gegevensverwerker

In bepaalde gevallen kunnen de beheerders van deze website specifiek worden gecontracteerd door de gegevensbeheerder(s) om namens hen onafhankelijk de door u verstrekte gegevens door uw gebruik van deze screenerwebsite te verwerken en over te dragen. Niettegenstaande de voorwaarden, condities en controles die hierboven worden beschreven, zetten wij ons als gecontracteerde en gedefinieerde gegevensverwerkers in voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met alle principes met betrekking tot het privacyschild in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en voor het oplossen van klachten over onze verzameling of ons gebruik van uw persoonlijke informatie. Ingezetenen van de Europese Unie met vragen of klachten over ons beleid met betrekking tot het privacyschild dienen eerst contact op te nemen via een van de genoemde methoden in de paragraaf “Informatieverwijdering” van dit Privacybeleid.

Beleidswijzigingen/updates.

We controleren regelmatig ons Privacybeleid om ervoor te zorgen dat het voorziet in een passende mate van bescherming van uw persoonlijke informatie. Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen in ons Privacybeleid om dit actueel te houden met betrekking tot industrienormen en wettelijke vereisten. Wij zullen de datum van de meest recente revisie bovenaan de pagina plaatsen. Controleer hier regelmatig de inhoud om ervoor te zorgen dat u de meest recente informatie in ons Privacybeleid kent.

Door uw gebruik van deze website voor klinisch onderzoek erkent en aanvaardt u de voorwaarden die worden beschreven in dit Privacy- en veiligheidsbeleid.

X Factor Advertising - 4242 SE Milwaukie Ave. Portland, OR 97202, VS