Over het onderzoek

70% van de mensen die last hebben van atopische dermatitis hebben matige tot ernstige atopische dermatitis.

In het ARCADIA-onderzoek wordt de werkzaamheid getest van een onderzoeksmiddel dat de symptomen van matige tot ernstige atopische dermatitis bij volwassenen en jongeren vermindert. Voor het onderzoek zullen wereldwijd ongeveer 750 personen worden geworven die ten minste 2 jaar matige tot ernstige atopische dermatitis en jeuk hebben.

Als de atopische dermatitis en de jeuk van een deelnemer op de onderzoeksbehandeling reageren, kan de deelnemer ongeveer 60 weken in dit onderzoek blijven. De deelnemer moet ten minste 16 keer het onderzoekscentrum bezoeken. Als de atopische dermatitis en de jeuk van een deelnemer niet op de onderzoeksbehandeling reageren, zal de deelname ongeveer 28 weken duren. De deelnemer moet ten minste 8 keer het onderzoekscentrum bezoeken.

Het onderzoeksmiddel zal kosteloos worden verstrekt aan in aanmerking komende deelnemers. Deelnemers zullen alle onderzoeksgerelateerde artsbezoeken, laboratoriumondezoek, testen en procedures kosteloos ondergaan/ontvangen.

Meedoen aan dit onderzoek is vrijwillig. Een deelnemer kan ervoor kiezen om niet deel te nemen of het onderzoek op enig moment te verlaten.

Arcadia (Grieks) verwijst naar elke echte of denkbeeldige plek die rust en eenvoud biedt. Arcadia is een bergachtige streek in het oude Griekenland die van oudsher bekend is om de onschuld van haar mensen. Het is een poëtische ruimte, geassocieerd met natuurlijke pracht en harmonie. Dit brengt het idee over van verlichting en afwezigheid van symptomen.