Výzkumné studie

Lékařské výzkumné studie jsou vědecké výzkumy, které formují budoucnost medicíny tím, že nám pomáhají najít:

  • Nové léky
  • Lepší lékové formy starších léků
  • Nové použití starších léků

Před uvedením nového léku na trh musí farmaceutické společnosti velmi pečlivě testovat hodnocené přípravky prostřednictvím lékařských výzkumných studií (nazývaných také „klinická hodnocení“). Celosvětové regulační úřady velmi pečlivě kontrolují údaje získané v těchto studiích, než schválí použití nových léků u široké veřejnosti.

Od zkoušejících lékařů se vyžaduje, aby dodržovali přísná pravidla na ochranu bezpečnosti osob, které se účastní výzkumných studií jako dobrovolníci. Všichni výzkumní pracovníci musí dodržovat podrobný plán nazývaný protokol, který vysvětluje všechny studijní postupy a který byl přezkoumán nezávislou komisí (nebo skupinou osob), která dohlíží na bezpečnost všech účastníků studie. Navíc musí výzkumní pracovníci před zařazením pacientů do studie danému jednotlivci studii plně vysvětlit a odpovědět na jakékoli případné otázky.

Účast ve výzkumné studii je dobrovolná a účastníci mohou ze studie kdykoli z jakéhokoli důvodu odstoupit. Účastníci mohou, ale nemusí mít z podávání hodnoceného přípravku prospěch.